Trafik Neden Bazı ülkelerde Sağdan, Bazılarında Soldan Akar?

Dünyada insanların %66 'sı araçlarını sağdan, %34'ü ise soldan akan trafikte kullanırlar. Peki bunun sebebini biliyormusunuz? İşte cavabı...


67
32 Paylaşım, 67 points

Dünyada insanların %66 ‘sı araçlarını sağdan akan trafikte sürerler, %34’ü ise soldan akan trafikte. Dünyada soldan akan trafik için yapılan yollar, tüm yolların %28 ‘ini oluştururken, sağdan akan trafik için yapılan yollar %72 ‘sini oluşturuyor.

Özellikle İngiliz sömürgesinde yaşamış ve çeşitli bağları bulunan bir çok ülkede trafik halen soldan akmaktadır. Bu ülkeler arasında Avustralya, Bahamalar, Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Endonezya, Nepal, Tayland, Jameika ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yer almaktadır. Trafiğin soldan akmasının arkasındaki nedenleri düşündünüz mü? Aslında bu durum çok eskilere dayanıyor.

Milattan önce 11 yüzyılda Çin’de kural “adamların sağdan, kadınların soldan, arabaların ortadan'” gitmesini söylüyordu. Roma İmparatorluğu’nda daha enteresan bir durum vardı. Türkiye’de yapılan araştırmalar Roma arabalarının sağdan, İngiltere’de ise soldan gittiğini gösteriyordu. 

İngiltere’de soldan akan araç trafiği İngilizleri her zaman diğer ülkelerden biraz daha farklı kılmıştır. Bu konuda bir çok teori ortaya atılırken diğerlerine oranla daha kabul gören fikirler öne çıkmaktadır. Buna göre oldukça eski zamanlardan günümüze devam eden bu geleneğin arkasında ise aslında oldukça makul sayılabilecek bir neden bulunmakta.

Otomobillerin keşfedilmesinden oldukça uzun zamanlar önce sağ ellerini daha iyi kullanan insanların at üzerinde silahlarını rahatlıkla ve daha güçlü şekilde kullanabilecekleri için böyle bir uygulama başlamış. Yani sol elleriyle atları kontrol ederken daha güçlü olan sağ ellerinde ise silahlarını taşırlarmış. Hırsızlığa veya saldırıya uğrama riskinden ötürü insanlar kılıç tutan ellerinin açıkta kalmasını isteniyordu. Böylece meydan okuyanlarla rahat rahat savaşabilirlerdi. 

Yürürken olsun, at sırtında olsun, atlı arabada olsun tehditlere karşı hızlı bir şekilde kılıç çekebilmek gerekiyordu ve bunu için yolun solunda olmak daha avantajlıydı. Dar bir sokakta, ani bir durumda kılıç çektiğinizde elinizi duvara vurmak istemezsiniz.

Tabii ki tehlikeli yollar sadece İngiltere’de değildi. Ancak farklı baskılar insanları yavaş yavaş sağdan sürmeye zorladı. Mesela Napolyon sağ taraftan at sürme konusunda ısrarcıydı ve bu uygulamayı fethettiği bölgelere kadar götürdü. Bu ülkelerden birisi Almanya idi ve Hitler de güç kazandığı bölgelerde bunu devam ettirdi. Mesela Avusturya ve Çekoslovakya’da geçiş sürecinde halkın yarısı sağdan yarısı soldan sürüyordu.

Başka bir söylenceye göre, Avrupada varlıklı kişiler genellikle yolun solundan hareket edermiş ve bu bir statü göstergesiymiş. Fakat 1700lü yıllarla birlikte Fransız devrimlerinin de etkisiyle alt sınıftaki insanların benzer ayrıcalıklara sahip olmasına karar verilince bir süre sonra trafiğin sağdan akması uygulamasına geçilmiş. Fransa’da başlayan bu uygulama diğer Avrupa ülkelerine ve Amerika’ya da ulaşmış.

Kaynak: 1 2 3


Beğen, ve Arkadaşlarınla Paylaş, Onlar da haberdar olsunlar.

67
32 Paylaşım, 67 points