in

Milyonlarca Yıl Önce Anadolu’nun Üzerini Kaplayan Okyanus: Tetis

tethys (tethys), eski jeolojik zamanlarda oluşan ve kaybolan uzun süredir devam eden bir okyanustur. Araştırmalara göre en eski Tethys havzasının açılışı erken-orta Paleozoyik döneme (yaklaşık 490 milyon yıl önce) kadar uzanmaktadır. Tektonik plakaların, yani kıtasal kabuk parçalarının göreli hareketlerinin bir sonucu olarak şekli zaman içinde sürekli değişti.


Tersiyer’de kapanmasına kadar olan evreler eskiden yeniye doğru proto-, paleo- ve neo-tetis olarak ayrılmıştır. Neo-tetis’in son evresine ait havzalardan ikisinin kalıntıları Anadolu’da rahatlıkla izlenebilmektedir. Bu havzalardan biri 60-70 milyon yıl önce İzmir-Ankara-Erzincan hattında kapatılmıştır. Diğeri ise yaklaşık 15-20 milyon yıl önce batıda İskenderun Körfezi olan Elazığ-bitlis-hakkari üzerinden İran’a ulaşan bir hat boyunca kapatıldı. Bugün Türkiye’de kuzey ve doğu Anadolu aktif fay zonlarının neredeyse bu hatlarla örtüşmesi tesadüf değildir. Ayrıca Anadolu’da yüzeylenen kayaçların birçoğu doğrudan veya dolaylı olarak Tetis Okyanusu’nun ürünüdür. Türkiye’de metalik maden yataklarının oluşumuna katkılarına rağmen Arap Yarımadası’nda bol miktarda bulunan petrolün Güneydoğu Anadolu’da aynı miktar ve kalitede bulunamamasından da sorumludurlar. Bölgesel ölçekte bakarsak, Alpler ve Himalayaların oluşumu bu okyanusun kapanmasıyla doğrudan ilişkilidir.

Bir cevap yazın

Written by Yalı Çapkını

Bazı Ülkeleri Birbirinden Ayıran Oldukça İlginç Sınırlar #ülkesınırları #derbyline #kuzeykore #hudut

İpliği İğneden Geçirebilen Tek Canlı Neden İnsanoğlu?