in , , ,

Leonardo Da Vinci’nin, İstanbul İçin Hazırladığı Köprü Projesi

Padişah II. Bayezid’in hayalleri arasında da Haliç üzerine bir köprü yaptırmak yer alıyordu. Bu hayalini gerçekleştirmek derhal harekete geçen II. Bayezid, bazı uzmanların fikirlerine başvurdu. Yıllar sonra araştırmacıların ulaştığı bir belgeye göre köprü fikrinin Leonardo Da Vinci’ye kadar ulaşmış olduğu anlaşıldı. 

Leonardo da Vinci, 1502′de dünyanın en büyük ve en güzel köprüsünü inşa etmek ister. Sultan 2. Beyazıt’a bir mektup gönderir. Ancak tarihin bu en görkemli iş başvurusuna cevap alamaz. “O mektup” 1952 yılında fark edilir. Dünya sanat ve bilim çevrelerinde büyük ilgiyle karşılanır.

Bu belge Topkapı Sarayı arşivlerinde bulunan Da Vinci’nin II. Bayezid’e yazdığı bir mektuptur. Bu mektubunda Leonardo, çarkları rüzgârla dönen bir değirmenden ve gemilerin suyunu boşaltmaya yarayan bir tulumbadan söz etmektedir ve mektubunu Galata ile İstanbul arasında kurulacak köprüden bahsederek devam ettirmektedir. Leonardo bu konuda II. Bayezid’e hitaben şunları yazmıştır:

“ Ben kulunuz değirmen konusunu düşündüm ve Tanrı’nın inayeti ile suya gerek kalmadan, sadece rüzgârdan güç alan bir değirmen yapmanın yolunu buldum. Şükürler olsun ki, gemilerden ip yada halat kullanmadan, sadece kendi kendine devir yapan bir hidrolik makine kullanarak, su çıkarmanın yolunu bulmayı Tanrı bana nasip etti.
Ben kulunuz, İstanbul’dan Galata’ ya uzanan bir köprü yapmak isteğinizi, yapabilecek biri bulunamadığı için köprüyü yapamadığınız duydum. Ben kulunuz nasıl yapılacağını biliyorum. Köprüyü bir bina kadar yüksek yapacağım. Çok yüksek olduğu için, üzerinden kimse geçmeye razı olmayacak. Öyle bir köprü yapacağım ki, yelkenleri fora olsa bile, bir gemi altından geçebilecek. İsteyenleri Anadolu kıyısına geçirecek bir asma köprü yapacağım. Tanrı sizi bu sözlere inandırsın. Bu kulunuzun, her zaman hizmetinizde olduğunu bilin…”

Belgenin sonunda “Bu mektup temmuz ayının üçünde yazılmış ve yazılış tarihinden dört ay sonra ele geçmiştir” kaydı bulunmaktadır. Bu olayı ilginç kılan da belki de bu kayıttır. Zira Paris’te Institut de France kütüphanesinde bulunan Leonardo Kodeksi’nde sanatkârın el yazısı ile köprü taslağından, Galata ile İstanbul arasına yapılacak köprüden söz edildiği bilinmektedir.

II. Bayezid’in arzusuna ve bazı girişimlere rağmen İstanbul ile Galata arasında bir köprü yapılamadı ve İstanbullular köprüye ancak 1836 yılında kavuşabildiler.

Leonardo da Vinci’nin hayali sadece Haliç’e köprü planıyla sınırlı değildir. Buna ek olarak Boğaz’a açılıp kapanan bir köprü kurmayı planlamaktadır. Bu plan belki de Boğaziçi için düşünülmüş tarihteki ilk köprü tasarımıdır. Leonardo’nun tekliflerine olumlu bir cevap verilmediği düşünülmektedir.


Köprü, 2001′de, Norveç’te üstgeçit olarak inşa edilir. Dünyanın modern krizi küresel ısınmaya dikkat çekmek için önce Antarktika’da buzdan bir maketi yapılır. Yine buzdan yapılan bir başka maketi, 1 Ocak 2008′de New York’taki BM binası önünde sergilenmeye başlanır.

Kaynak: 1

[zombify_post]

Bir cevap yazın

Written by East

Kışın Donup, Yazın Dirilen “Ağaç Kurbağası”

Okey Oyununun Bilinmeyen Yönleri