in

Hindistan’da Asırlardır Devam Eden İntihar Geleneği: Jauhar

Hindistan’ın Spartalıları olarak adlandırabileceğimiz bir racput ırkı geleneğidir ve eşleri savaşta öldüğünde veya topluluklarında kendilerini savunacak erkek kshatriya üyesi kalmadığında, kadınlar kendilerini bir eve veya kapalı bir yere kilitlerler. ateşe vererek intihar ederler ve bu şekilde ruhlarını düşman askerlerinin zulmünden koruyabilirler. annesine verilen isim. Genellikle Hindu-Müslüman savaşlarında yaşanan bir gelenek olarak bilinse de tarihte bilinen ilk örneklerinden biri olan M.Ö. 325 yılında Büyük İskender’in galip gelen ordusu tarafından yağmalanmamak ve zulme uğramamak için Aghlas aşireti yürütülen ve 19 binden fazla kişi şehirdeki yapılara kendilerini hapsederek onları yaktı. İlgili olayın kaydı, İskender’in seferlerinin Flavius ​​​​Arrianus nicomediansis tarafından aktarıldığı Anabasis eserinin altıncı cildinde yer almaktadır. Arapça’ya ve dilimize cevher olarak geçen Farsça “erdem” anlamına gelen gahar veya govhar sözcüklerinden türediği düşünülen Jauhar, özellikle kendilerini savaşçı ve savaşçılarıyla tanımlayan raketler için son derece önemli bir manevi eylem olmuştur. Onur. Rakipler, özellikle de savaşçı olmayanlar için oyibara ne ise, bir Japon hizmetçi için Jauhar odur. Tarihte bilinen en sıra dışı jauhar örneği 1534 yılına aittir. Mokal Singh, Kumbha ve Rana Sanga gibi efsanevi savaşçılardan sonra, düzensiz bir yönetim altında güçsüz yönetim tarafından adeta mağlup edilen Mevar Rajah’ın başkenti Chittor’daki tüm kadınlar, ve yozlaşmış yönetim, Rani Karnavati önderliğinde jauhar gerçekleştirerek yaşamlarına son verdi. Bazı kaynaklara göre 13 bin kadın, bazı kaynaklara göre 120 bin kadın, powerrat sultanı Bahadır Şah’ın önderliğindeki ordu Chittor’un iç kalelerine giremeden bu şekilde intihar etmeyi seçti. Dönemin chittor popülasyonunun 800.000 civarında olduğu düşünüldüğünde, açıkçası ikinci sayı tamamen matematiksel bir bakış açısıyla daha mantıklı görünüyor.

bu geleneğin bilhassa babür imparatorluğu döneminde bazı müslüman devlet adamları tarafından da icra edildiği bilinmekte olup bu kültürel aktarımın bilhassa babürlüler, racastan ve haryana’ya tamamen hakim olduktan sonra kuvvetle muhtemel bölgenin baskın nüfusu olan racputlar vasıtasıyla gerçekleştiği düşünülmektedir. babür imparatoru cihangir şah’ın tuttuğu notlarda, tarihi belirtilmemiş olsa da büyük dedesi hümayun şah döneminde bir general olan han cihan isimli bir generalin şir şah surî’ye kaybettiği bir muharebeyi takiben bütün eş ve cariyelerine jauhar icra etmelerini emrettiği ifadesi geçmektedir.

başını veena oldenburg’un çektiği bazı hindologlar, jauhar eyleminin doğrudan iki hindu ordusu arasında gerçekleşen savaşlarda da gerçekleşmiş olabileceğine ve bu eylemin hinduların, yalnızca hindu olmayan düşmanlara karşı mağlup olduklarında uygulamaya soktukları bir eylem olmadığına işaret etmektedir. bunu iddia etmelerindeki en temel gerekçe ise bilhassa racastan bölgesinin hindistan’ın hem batıdaki iran platosundan hem de kuzeyde hindukuş dağları’nı aşıp gelebilecek düşmanlara açılan bir kapı görevi görmüş olduğundan ötürü antik çağlardan yakın döneme kadar fasılasız bir savaş meydanı olmasıdır. hindistan’ın kuzey batısında yer alan bu bölgenin büyük iskender’den delhi sultanlığı’na, gurlular’dan sasaniler’e, babür imparatorluğu’ndan emir timur’a kadar sayısız defalar harici askerî saldırılar, kuşatmalar ve seferlere ev sahipliği yaptığı tartışmasız bir gerçektir. bu bölgenin hindistan’ın en meşhur savaşçı halkı olan racput ırkını yetiştirmiş olması ve jauhar gibi bir geleneği başlatmış olması da bu gerçek dikkate alındığından son derece doğal gözükmektedir.

hint altkıtası’na ve hindu kültürüne ait oldukça dikkat çekici bir gelenek olan jauhar, bir diğer hindu an’anesi olan sati geleneği ile birlikte 1988 senesinde hindistan hükümeti tarafından resmi olarak yasaklanmıştır. yine de hâlen günümüzde bazı mahalle kavgaları sonrasında dahi bazı racput kadınlarının toplu halde olmasa da münferiden yaşamlarına son vermeyi seçtikleri bilinmektedir.

2018 senesinde vizyona giren ve 1303 senesinde delhi sultanı alaeddin halaci’nin çittor kuşatması esnasında racput kraliçesi padmavati’nin kahramanlığını ön plana çıkarmayı hedefleyen dönem filmi “padmaawat” içerisinde, kale düştükten sonra kraliçenin hizmetkârlarıyla birlikte icra ettiği bilinen jauhar’ın gösterilmemesi bilhassa racastan’daki racput kadınları arasında büyük bir tepki çekmiş ve hatta bazı kadınlar, filme söz konusu sahnenin eklenmemesi ya da filmin bu haliyle vizyona girmesi durumunda bizzat jauhar icra edeceklerini açıklamışlardı. hatta filmin yönetmeni sanjay bhansali, hem film setinde hem de evinde fizikî saldırılara maruz kalmıştı.

jauhar, bilhassa racput toplumunun fanatik addedilebilecek kesimlerinde hâlen bir kahramanlık ve onur nişanesi olarak görülmektedir.

Bir cevap yazın

Written by Yalı Çapkını

Kentucky’de Yıllarca Mavi Ten Rengiyle Yaşayan Fugate Ailesi’nin İlginç Hikayesi

gizemli ada mençuna

Gizemli Ada Mençuna Filmi Geliyor