in

'Hedonizm Salgını' Nedir ?

Geçmişten bu güne kadar süregelen pek çok felsefi düşünce var. Bu düşüncelerden en çok duyduklarımız ise Realizm, Natüralizm, İdealizm gibi düşünceler olsa da adını hiç duymadığımız hatta ne olduğunu duyunca şaşıracağımız Hedonizm gibi düşünceler de var.

Hedonizm’i en kısa hali ile Hazcılık olarak tanımlayabiliriz. Hedon, kelime manası olarak haz almak ve zevk manasına geliyor. Dilimize ise Hazcılık olarak çevrilmiştir. Hedonizm’in savunduğu temel ilke; yaşam boyunca haz almanın tek doğru tercih olduğu ve insanların yaşamını haz alabilecekleri şekilde planlaması gerektiğini savunmasıdır.

Tahmin edeceğiniz üzere Hedonizm taraftarlarına Hedonist adı verilmekte. Hedonistlere göre, eğer bir eylem neticesinde haz veriyorsa doğru bir eylemdir. Yani bir eylemin doğruluğu, kişiye haz vermesiyle doğru orantılıdır. Eğer bir eylem, kişiye haz vermiyorsa; kişi o eylemi direkt sonlandırmalıdır. Fakat sanılanın tam tersine yalnızca cinsel hazlar değil, diğer hazlar da Hedonizm’in olmazsa olmazlarıdır.

Ortalama bir Hedonist’in karakteristik fonksiyonları

Hedonistler’in ortak fonksiyonları genel itibari ile; bencillik, kendisini beğenme, başkalarını kendi çıkarları için kullanma, eleştiriye kapalı olma üzerinedir. Doğal olarak millî – dini değerler ile meşgul olmazlar. Kurallardan ve kısıtlamalardan hoşlanmazlar. Çalışmayı sevmezler ve aile sorumluluğu ilk sırada olmak üzere hiçbir sorumluluğu kabul etmezler.

Hedonizm’de yaşanan erken yol ayrımı

Hedonizm’in kurucusu Sokrates’in öğrencisi de olan Aristippos’dur. Aristippos’un Hedonizm’inde insanı insan yapan yegâne duygu hazdı. İnsan haz alabildiği sürece ve alabildiği kadar insandı. Haz; geçmiş veya gelecekte değil, yaşanılan anın içinde aranmalıydı. Ayrıca bu hazzın temel tanımı somuttu.

Sadece cinsel dürtüler değil; müzik dinlemek, araba kullanmak, yemek yemek, kitap okumak, bitki yetiştirmek gibi şeyler de insana haz vermiş olduğu müddetçe Hedonizm’in sınırlarına girmekteydi. Yaşam tarzlarından ötürü Roma İmparatorları ve Pompeii Halkı bilinen en ünlü Hedonistler olarak ifade edilmektedir.

Fakat Epikuros (Epikür)’a göre haz, bedensel değil ruhsal yani soyut olmalıydı. Aristippos’un tanımında evrensel ahlak ve düzen kurallarına aykırılık mevcutken, Epikuros’un tanımında bundan söz edilemez. Epikuros; bilgeliğin, onurun, şerefin ve adil yaşamın Hedonizm için olmazsa olmaz kriterler olduğunu ifade etmiştir.

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!

Bir cevap yazın

Written by Yalı Çapkını

ABD’de Tehlike Çanları Çalıyor:

Sokaklar 45 Dakika Daha Karanlık Olacak: