in

70 Bin Kişiyi İnfaz Eden İngiltere Hükümdarı: Kral VIII. Henry

Dünya çapında çapkınlığıyla ün salan VIII. Henry, istediği kadınla izdivaç edebilmek için yeni mezhep kurmuş bir kral. Evet, İngiliz Kilisesi’nin kurulmasının yegâne sebebi Kral Henry’nin Aragonlu Katherine’den ayrılıp Anne Boleyn’le izdivaç etme isteğiydi. Tarihin derinliklerinde kaybolmuş bu bilginin hemen peşinden VIII. Henry’nin istediklerini yapabilmek için her şeyi göze alabileceğini artık biliyoruz. Çapkınlığı bir tarafa VIII. Henry, şahsi hırsları uğruna eşleri dahil binlerce kişinin ölümüne kapı aralamıştı. Ölümünden önce yaptığı itirafla günahlarının büyüklüğünü kendisi de kabul etmişti. İşte İngiltere tarihinin kaide tanımaz kralı VIII. Henry.

VIII. Henry İngiltere’yi 1509 seneninden 1547 seneye kadar, bugün hepimize enteresan gelen uygulamalarla yönetti. Henry, en çok infaz kararları ve Papalık otoritesine karşı çıkmasıyla ün salmıştı

Kral VIII. Henry tahta çıktığında, İngiltere halkı bu yakışıklı genci tahtta görmekten mutluydu. Becerili bir müzisyen olan Henry, sanatı çok yakından izliyordu. Saltanatının ilk seneleri hem kral hem de İngiliz halkı hayatından hoşnuttu. Gerçi babasının iki daha önceki bakanını idam ettirmişti. Ama bu 16. Asır dünyasında alelade karşılanabilen bir vaziyetti. 1520’li senelerde Henry, Aragonlu Katherine ile evliliğinin istediği gibi gitmediğine karar verdi. Eşi kendisine taht için bir varis “verememişti”. Kralın çapkınlıkları artık sarayın dışında da konuşulur oldu. Henry, Norfolk Dükü’nün genç ve güzel yeğeni Anne Boleyn’le izdivaç etmek istiyordu. 16. asır Hıristiyan hukukunda boşanmalar özel destura tabiydi. Boşanmak isteyen bir de kral olunca direk Papa’nın kendisinden destur alınması gerekiyordu. Ancak ortada büyük bir mesele vardı: Aragonlu Katherine, mukaddes Roma- Cermen hükümdarının teyzesiydi. Bu yüzden Papa, boşanma talebinde bulunan Henry’yi tam 6 sene süresince oyaladı. 1533 yılına gelindiğinde Henry ve Anne Boleyn saklıca izdivaç etmişti. Haberi alan Papa ise kralı hemen kovdu. İpler son derece gerilmişti. İşte Anglikanizm böyle bir ortamda doğdu. İngiltere meclisi kralı kilisenin önderi kabul ederek, Papa’nın otoritesini görmezden gelmişti.

Kral’ın dini reformlarına karşı gelenler merhametsiz bir şekilde cezalandırılıyordu. İngiltere’de artık şiddetin ön tasarıda olduğu yeni bir dönem başlıyordu

16. yüzyıl İngiltere’sinde büyücülük ve vatana hıyanet gibi suçlamaların cezası ölümdü. Bilhassa Henry’nin reformlarına itiraz eden rahipler, eziyet görüyor ardından öldürülüyordu. Henry, Papa’ya karşı gelip İngiliz Kilisesi’ni kurduğunda halkının tamamı bu vaziyeti kabul etmemişti. Krala muhalefet ederek kendi inancını değiştirmek istemeyenler barbarca muamele görüyordu. Sözgelişi Londra’daki Carthusian manastırının James Walworth ve John Rochester isimli iki rahibi, York kalesinin duvarına zincirlerle asılma cezası almıştı. İngiliz halkı rahipler yaşamını yitirene kadar eziyeti izlemek zorunda bırakıldı. Roma kilisesi James Walworth ve John Rochester gibi zalimane öldürülen bütün rahipleri şehit kabul etti.

Kral VIII. Henry biraz daha acımasız davranarak, ülkedeki tüm manastır ağını ortadan kaldırmak istedi. Önüne çıkan herkesin sonu ölümdü

1536 yılına gelindiğinde İngiltere’nin kuzeyinde Pilgrimage of Grace ismiyle bilinen bir ayaklanma çıktı. Robert Aske’nin öncülüğünde 40.000 kadar insan krala karşı silahlandırılmıştı. Başkaldırıcılar, kral Henry’nin tekrar Papalık otoritesine dönmesini istiyordu. Henry’nin yanıtı düşünüleceği gibi negatifti. Bu yüzden başkaldırısı bastırması için Norfolk dükünü görevlendirdi. Norfolk dükü başkaldırısı kısa bir müddette bastırdı. Robert Aske tıpkı diğer rahipler gibi kale duvarına asıldı. Kimi sorumlular halkın gözü önünde dört parçaya bölündü bazıları ise diri diri yakıldı.

Bu sırada Henry’nin büyük zorluklarla izdivaç ettiği Anne Boleyn’le ilişkisi kötü gitmeye başlamıştı. Boleyn, taht için bir erkek varis doğuramamıştı

Anne Boleyn’in varis doğurma gibi asıl görevinde “başarısız” olması, kraliçenin de ölüm sebebi oldu. Henry başdanışmanı Thomas Cromwell ile iş birliği yaparak Anne Boleyn’e büyük bir oyun oynadı. Kralın iddiasına göre Anne Boleyn zina suçu işliyordu. Bu iddialar tabi ki doğru değildi. Ama Boleyn ölüm cezası almaktan kurtulamadı. Bu olay VIII. Henry’nin acımasızlığının en büyük ispatı oldu.

Anne Boleyn’in ölümünden sadece 11 gün sonra kral VIII. Henry, Jane Seymour ile üçüncü evliliğini yaptı. Henry’nin bu evlilikten Edward isminde bir erkek çocuğu oldu. Seymour ise erkek çocuğunun doğumundan kısa bir müddet sonra eceliyle can verdi

Jane Seymour’dan sonra VIII. Henry 3 sefer daha izdivaç etti. İzdivaç ettiği kadınların sonu ya mapus veyahut ölüm oldu. Merhametsiz kralın gazabını üzerine çeken yalnızca eşleri değildi. Danışmanları, arkadaşları veyahut ailesinden rastgele biri de keyfi cezalara çarptırılabiliyordu.

Bu talihsiz insanlar arasında bugün çok yakından tanıdığımız bir isim de vardı: Thomas More

Thomas More, İngiltere’nin Roma kilisesinden kopmasına itiraz ediyordu. Bu arada kralın ilk eşi Aragonlu Katherina’dan boşanmasına da sıcak bakmıyordu. Netice olarak More, vatana hainlik suçlamasıyla yargılanarak 1535 seneninde idam edildi.

VIII. Henry’nin tahta oturduğu müddet süresince rastgele bir İngiliz kendisini bir anda ipin ucunda bulabilirdi. Saltanatı süresince 70 bin kişinin idam edilmesi bunun en somut ispatıydı. VIII. Henry, 1547 seneninde gut hastalığından can verdiğinde İngiliz tahtının en cani hükümdarlarından biri olarak tarihe geçti

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!

Bir cevap yazın

Written by Yalı Çapkını

Hipnoz Nedir?

İlişkilerde Sorunlara Sebep Olabilecek 7 Romantik Cümle